کالاها

ویژگی های پوشاک ورزشی ایده ال

لباس های ورزشی مطابق با نیازهای خاص در طول فعالیت ورزشی
قابلیت هوادهی برای بخار شدن عرق بدن از داخل لباس تا حد امکان
تهویه مناسب برای حفظ دمای بدن
عایق بندی توسط پارچه جهت حفظ گرمای بدن (wind stopper)
ضد بو، ترمو دینامیک وآنتی استاتیک
حفاظت در برابر اشعه UV و اشعه خورشید
دوخته شده ازپارچه سبک وزن
کشش ۴ طرفه پارچه با توجه به حرکات بدن
مناسب برای کاهش اثرات باد بر روی بدن
بدون اصطکاک و فشار بر روی بدن